Uzbekistan Taekwon-Do Association

Address: 111817, Zangiota region Honobod, Sohibkor 1,
REP. OF UZBEKISTAN

President: Mr. Khasanov Laziz Sayidivalievich
Tel.: +998 71 290 83 15
Mobile: +998 95 142 51 16
Email: tkd.itf@hotmail.com

Secretary General: Mr. Jalilov Oybek Yuldasbaevich
Email: itf@taekwon-do.uz